Klauzula informacyjna uczestników drzwi otwartych

Klauzula  Informacyjna

Uczestników Wirtualnych Drzwi Otwartych pt.: „Spotkajmy się na Akademii Kaliskiej” organizowanego przez Administratora

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Akademię Kaliską.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Kaliska
  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4,
  62-800 Kalisz.
 2. Na Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@akademia.kalisz.pl.
 3. Kategorie danych przetwarzanych przez Administratora to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu uczestnika oraz inne dane zbierane przez dostawcę Microsoft, a niezbędne dla obsługi i organizacji Wirtualnych Drzwi Otwartych pt.: „Spotkajmy się na Akademii Kaliskiej” organizowanego przez Administratora z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich identyfikacji oraz obsługi udziału w wydarzeniu, w tym rejestracji uczestnictwa w Wirtualnych Drzwi Otwartych pt.: „Spotkajmy się na Akademii Kaliskiej”, a także w celach statystycznych (art. 6 lit. a i f RODO). Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celu wysyłania informacji promocyjnych, w tym informacji o działalności i wydarzeniach Administratora w formie newslettera, ale tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika (art. 6 lit. a RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zatem nie dłużej niż do zakończenia okresu rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022 oraz zrealizowania ww. czynności.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Akademie Kaliską, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięci danych lub  ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

 

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Akademie Kaliską Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.